Giáo Xứ Kim Hòa hơn … năm hình thành và phát triển là Hồng ân cao quý Chúa ban tặng cho tất cả chúng ta.
Hầu hết trong chúng ta được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng đức tin trong Xứ Đạo thân yêu này.
Có nhiều người, cách này hay cách khác, lại có những mối liên hệ mật thiết yêu thương với Kim Hòa.
Trang Web Giáo xứ được thiết lập để mọi người có thể cùng nhau.

  • Ôn lại truyền thống,
  • Tạo tình liên đới hiệp nhất và yêu thương,
  • Tiếp tục xây dựng và phát triển những gì mà cha ông đã đặt nền móng,
  • Và mỗi ngày LÀM VINH DANH CHÚA hơn.

Xin anh chị em chung tay, góp lòng để xây dựng trang Web này.
Cám ơn anh chị em!

LM. Quản Nhiệm
Gioan B. Hồ Quang Lâm

One Thought on “Lời ngỏ”

Trả lời ttkh_2020 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *